Japani

Heian kausi 646 –1185
Kamakura 1185 –1333
Muromachi-kausi 1333 –1568: karesansui–kuivat puutarhat
Edo-kausi 1615 –1868
Ryoan-ji,Meiji-kausi 1868  –
Puutarhataiteen juuret vanhassa hautakultissa: pyhille vuorille sijoitetut hautapaikat;
himorogi: pyhä puu tai puuryhmä;
iwakura: luonnonkivistä tehty sommitelma, joka oli ympäröity pyhällä köydellä tai punoksella
Heian-kaudella 795-1195 kiinalaisvaikutteet arkkitehtuuriin ja puutarhataiteeseen:
omaksuttiin tärkeimmät kiinalaisen puutarhataiteen periaatteet.