Currently browsing category

Kirjoitustehtävät

Mikä on puisto?

Puiston käsite alkoi syntyä 1700-luvulla, ja 1800-luvun loppupuolen kaupungistumisen yhteydessä kaikkiin kaupunkeihin alkoi syntyä puistoja: vartavasten suunniteltuja ja ylläpidettyja kaupunkilaisille tarkoitettuja vehreitä …

Kasvien käyttö 1900-luvun suomalaisessa maisema-arkkitehtuurissa

1900-luvun alkuvuosikymmeninä alkoivat Suomessa vaikuttaa ensimmäiset puutarha-arkkitehdit. 1800-luvun kartanopuutarhojen ja kaupunkipuistojen koristeellisten kuvioistutusten imitoinnin tilalle alkoi syntyä uutta funktionalistisesti jäsennettyä puutahan tilaa …

1900-luvun kaupunkisuunnittelun virtaukset

1800-luvun loppu oli kaupunkisuunnittelussa rationaalisen ruutukaavan aikaa. Ruutukaava sai vuosisadan lopulla kansainvälisesti osakseen kritiikkiä liiasta monotonisuudesta – mikä on mielenkiintoista sen valossa, …