Currently browsing tag

Terveellinen elämäntapa

Mikä on puisto?

Puiston käsite alkoi syntyä 1700-luvulla, ja 1800-luvun loppupuolen kaupungistumisen yhteydessä kaikkiin kaupunkeihin alkoi syntyä puistoja: vartavasten suunniteltuja ja ylläpidettyja kaupunkilaisille tarkoitettuja vehreitä …

1900-luvun kaupunkisuunnittelun virtaukset

1800-luvun loppu oli kaupunkisuunnittelussa rationaalisen ruutukaavan aikaa. Ruutukaava sai vuosisadan lopulla kansainvälisesti osakseen kritiikkiä liiasta monotonisuudesta – mikä on mielenkiintoista sen valossa, …

Kaupunkipuistot 1800 – luvulla

Maaseutualueet kaupunkien tuntumassa: esim. Wienin Prater, Hampsted Heath. Kaupunkilaisille avoimet yksityispuistot; kuninkaalliset puistot: esim. Luxembourgin puisto, Lontoon kuninkaalliset puistot Istutetut julkiset promenadit …

Pietrode´Crescenzi, Liberruraliumcommodorum

kuvaa tarkasti keskiaikaisen viljelyn pääpiirteet de´Crescenzinteoksen säilyneistä kappaleista päätellen se on ollut keskeinen teos – sitä julkaistiin 1350-luvulta eteenpäin ja vuoden 1471 jälkeen …