Mikä on puisto?

Puiston käsite alkoi syntyä 1700-luvulla, ja 1800-luvun loppupuolen kaupungistumisen yhteydessä kaikkiin kaupunkeihin alkoi syntyä puistoja: vartavasten suunniteltuja ja ylläpidettyja kaupunkilaisille tarkoitettuja vehreitä …

Kasvien käyttö 1900-luvun suomalaisessa maisema-arkkitehtuurissa

1900-luvun alkuvuosikymmeninä alkoivat Suomessa vaikuttaa ensimmäiset puutarha-arkkitehdit. 1800-luvun kartanopuutarhojen ja kaupunkipuistojen koristeellisten kuvioistutusten imitoinnin tilalle alkoi syntyä uutta funktionalistisesti jäsennettyä puutahan tilaa …

1900-luvun kaupunkisuunnittelun virtaukset

1800-luvun loppu oli kaupunkisuunnittelussa rationaalisen ruutukaavan aikaa. Ruutukaava sai vuosisadan lopulla kansainvälisesti osakseen kritiikkiä liiasta monotonisuudesta – mikä on mielenkiintoista sen valossa, …

Kaupunkipuistot 1800 – luvulla

Maaseutualueet kaupunkien tuntumassa: esim. Wienin Prater, Hampsted Heath. Kaupunkilaisille avoimet yksityispuistot; kuninkaalliset puistot: esim. Luxembourgin puisto, Lontoon kuninkaalliset puistot Istutetut julkiset promenadit …

VALISTUSAIKA 1700-luku: maisemapuutarha

Englanti Englantilainen maisemapuutarha Chiswick 1729 Lord Burlington William Kent 1685-1748 Rousham 1730-l Stourhead, päärakennus 1721, puutarha 1741-1780. Henry Hoare Payneshill Shughborough 1747 …

Japani

Heian kausi 646 –1185 Kamakura 1185 –1333 Muromachi-kausi 1333 –1568: karesansui–kuivat puutarhat Edo-kausi 1615 –1868 Ryoan-ji,Meiji-kausi 1868  – Puutarhataiteen juuret vanhassa hautakultissa: …