Kaupunkipuistot 1800 – luvulla

Maaseutualueet kaupunkien tuntumassa: esim. Wienin Prater, Hampsted Heath.
Kaupunkilaisille avoimet yksityispuistot; kuninkaalliset puistot: esim. Luxembourgin puisto, Lontoon kuninkaalliset puistot
Istutetut julkiset promenadit
”Huvipuistot”
Birkenhead Park, Joseph Paxton, 1844 –1847
J. C.Loudon: Derby Arboretum, 1839

Kaupunkipuisto Euroopassa

Pariisi: puistot kävelypaikkoja, joista aukeaa kiinnostavia näkymiä kaupunkiin.
Erikokoiset puistotyypit: aukio, puisto, promenadi, metsä.
Saksa, Itävalta: 1800-luvun lopulla yksittäisiä puistoja ja puistovyöhykkeitä (entisten puolustusmuurien alueet)
Kaupunginpuutarhurien ammattikunnan synty
Suunnittelukäsikirjat, puutarhanäyttelyt, -koulut.

Vaikutukset maailmalla:

Central Park, New York

Suunnittelun metaforat

UTOPIA: Yhteiskunnan ihannemalli, ristiriitojen ratkaiseminen, kasvatusajattelu.
ORGANISMI: Puistot kaupungin keuhkoina, hygienia.
KONE: Tekninen toteutus, toimivuus, hyöty.
MONUMENTTI :Paikallinen identiteetti, kansallinen ylpeys, nationalismi
NORMI: Vähimmäisviherpinta-ala/capita,standardit, kulttuuriset, esteettiset ja tieteellisesti perustellut normit suhteessa tiloihin – suunnittelun rajat.

Nyt!

Ekologia: ymmärrys luonnon ja ihmisen suhteista, ympäristökysymysten ratkaiseminen, tarkastelu koko maapallon mittakaavassa.
Paikallisuus, historia – historia maisemassa
”Healing culture” – kaupunkitilan/ alueiden yhdistäminen